Dana – veelgestelde vragen

De vipassana retraites van Bewust Vrij geven wij op basis van kostprijs en het boeddhistische dana-principe. Eenvoudiweg komt het er op neer dat wij niets aan deze retraite verdienen, behalve van wat jij als donatie geeft. Dit is voor ons een meer zuivere manier van werken.

Wat is dana precies?

Dana is een belangrijk boeddhistisch begrip en heeft drie betekenissen; Geven, vrijgevigheid en ruimhartigheid. In ons westerse denken is vrijgevigheid “de-wereld-op-zijn-kop”. In onze westerse maatschappij zijn we eraan gewend om voor producten of diensten te betalen. We sparen ervoor of we lenen er zelfs geld voor. En als je ergens voor betaalt dan krijg je daar iets voor terug. Onze hele economie is op dit principe gebaseerd en al heel snel koppel je de kwaliteit van een product of een dienst aan de verkoopprijs. Ondernemers zijn hierdoor vaak vooral bezig met waarde die mogen/kunnen vragen voor hun diensten in plaats van met hun passie. Het algemeen geldende paradigma is dus gericht op verwachtingen: Alleen als je er ergens voor betaalt, dan krijg je daar iets voor terug. Daarmee creëert het angst voor tekorten, bij zowel de gever als de ontvanger.

Van tekort naar overvloed

Dana werkt anders, het geven is een doel op zich. In plaats van dat je er iets voor terug verwacht, geef je belangeloos. Je geeft zelfs als je er iets anders voor moet opgeven. Oorspronkelijk is het bedoeld als een spirituele oefening in onthechten, je bevrijdt jezelf van innerlijke boosheid, begeerte en verwarring. Het is niet voor niets dat dana op nummer één staat van de 10 perfecties, de karaktereigenschappen die individu eigen maakt in zijn of haar spirituele beoefening naar innerlijke bevrijding. Dana kan door middel van het geven van geld of goederen, door het geven van diensten en door het geven van onderricht aan derden. Dit betekent dus dat zowel de leraar als de leerling dana verrichten. Het schept een band en het maakt mogelijk dat de kennis en wijsheid van het onderricht aan zoveel mogelijk mensen doorgegeven wordt. Belangeloos geven, levert vreugde,  bevrijding en vertrouwen op bij zowel gever als ontvanger. Dana haalt het ego-systeem er tussenuit. Alleen dit al haalt de druk van de beoefening af. Het bevordert dat zowel gever als ontvanger het beste van zichzelf laten zien, omdat er geen verwachtingen naar anderen spelen.

Dit proces vermenigvuldigt zichzelf zodat er steeds meer mensen profijt van hebben. De ontvanger zal op zijn beurt ook leren geven en daarvan de vreugde ondervinden. Daarmee verspreidt vertrouwen, tevredenheid, zorgeloosheid en vreugde zich en vermindert angst, bezitterigheid, begeerte, enz.

Dana is dus gericht op overvloed in plaats van tekort voor zowel de gever als de ontvanger.

Waar wordt de kostprijs voor gebruikt?

Voor het organiseren van een retraite maken wij kosten. Deze kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten. Onder directe kosten vallen o.a. de kosten voor de huur van de locatie, het arrangement, onze eigen overnachting en verblijf, vervoer en materialen voor de retraite. De indirecte kosten gaan voornamelijk op aan promotie van de retraites. Dit is, helaas, een grote maar noodzakelijke kostenpost. Je kunt mij helpen de promotie-kosten omlaag te brengen, door de retraites van Bewust Vrij onder de aandacht te brengen van je vrienden. Als je andere wegen kent om Bewust Vrij meer naamsbekendheid te geven ben je van harte welkom om contact op te nemen.

Waar wordt mijn donatie voor gebruikt?

Als ondernemer (en vooral als mens) streef ik ernaar om zo volledig mogelijk volgens het dana principe te leven. Dit betekent dat ik de afgelopen tijd afstand heb gedaan van onnodig bezit. Ik ben kleiner gaan wonen, heb geen TV meer, heb mijn abonnementen opgezegd, ga veel bewuster met voeding om, etc. Dit proces loopt nog steeds en in alles wat ik aanschaf, vraag ik mijzelf af of ik het echt nodig heb. Het frappante is dat ik met minder kan leven dan ik deed en toch ik voel mij veel gelukkiger en vrijer. Toch heb ik een inkomen nodig voor mijn levensonderhoud, mijn opleiding en voor het bekostigen van mijn eigen retraites. Een deel van jouw donatie zal ik hiervoor besteden. Wat ik overhoud gebruik ik om de toekomstige activiteiten te bekostigen.

Hoe doneer ik?

Je kunt op verschillende manieren doneren.

Doneer Hier
  1. Door de knop hierboven kun je electronisch doneren d.m.v. o.a. Ideal en Paypal. Als je een klein bedrag wilt doneren, kun je dit beter doen door een rechtstreekse overboeking op NL83 ABNA 0432 7566 12 (omdat de serviceprovider van de betaalknop, € 0,45 per transactie berekent).
  2. Door het contant aan me te geven.
  3. Als je wilt doneren door een dienst, neem dan contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.
  4. Als je een maandelijkse bijdrage wilt doen, dan kan dit ook. Je kunt met de meeste online banksoftware automatische betalingen instellen.

Is mijn donatie aftrekbaar van de belasting?

In principe is jouw donatie niet aftrekbaar van de belasting, mits je kunt aantonen dat je dit in het kader van een beroepsopleiding volgt. Voor het leveren van diensten is Bewust Vrij BTW-plichtig. Dit betekent dat 21% van jouw gift wordt belast. Ben je ondernemer en wil je een aangepaste factuur? Neem dan contact op.

Hoeveel moet ik doneren?

Hoeveel je moet doneren hangt volledig van jezelf af. Het is voor iedereen een oefening in ruimhartigheid. Ikzelf sta er als volgt in; Ik geef zoveel dat ik er iets anders voor moet laten. Ik geef mijn tijd, vertrouwen, ervaring, kennis en onderricht en doe afstand van onnodig bezit. Ik check hierin steeds weer mijn intentie. Ben ik zuiver en zonder angst in het geven? Ben ik ruimhartig?

Wil je toch een aanknopingspunt? Bij iedere productbeschrijving heb ik de oorspronkelijke prijs vermeld. Dit zijn prijzen zoals ze gangbaar zijn voor de Nederlandse markt. Als ik deze prijzen zou vragen, volgens het oude denk-systeem, haal ik er een modaal inkomen uit. Voor alle duidelijkheid. Dit verplicht je tot niets. Het blijft een oefening in loskomen van verwachtingen. Je mag weinig geven, je mag veel geven. Geef in ieder geval ruimhartig met een zuivere intentie zonder schuldgevoel en zonder je verheven te voelen.

Wat als mijn werkgever betaalt?

Als iemand anders voor je betaalt, is het hele dana systeem ingewikkelder. Vooral ook omdat het bedrijfsleven vanuit een ander paradigma systeem werkt. Vooralsnog pas ik het dana principe niet toe in de zakelijke markt en zal dus de normale prijs in rekening brengen. Ben je zzp-er of andere ondernemer en sta je hier voor open? Neem dan contact met mij op.

Moet ik boeddhist zijn om mee te doen?

Daar kan ik simpel op antwoorden: “Nee”. De trainingen die ik geef zijn tijdloos en seculier (zonder religie). Het is alleen maar een eerlijk onderzoek naar de waarheid. Hier kun je iedere andere religie inpassen. Sterker nog, als je zelf een bepaalde religie aanhangt, is de kans groot dat je door deze trainingen deze religie beter gaat begrijpen.